Strona główna 3D KINO PRO 3D KINO PRO TECHNOLOGIA TECHNOLOGIA

Technologia

 TECHNOLOGIA                           

  FORMAT DANYCH
  MASTERING
  STANDARDY PROJEKCJI
  BEZPIECZEŃSTWO KOPII
  KLUCZ KDM  

  TECHNIKI PROJEKCJI 3D

                                                           


FORMAT DANYCH
MASTERING

Zgodnie ze specyfikacją DCI oraz normą ISO/IEC 15444-1, obraz kinowy na nośniku cyfrowym powinien być kompresowany za pośrednictwem bezstratnego standardu JPG2000 (.jp2) oraz z wykorzystaniem specyficznej palety barw CIE XYZ skonstruowanej specjalnie pod kątem postrzegania barw przez ludzkie oko.
Dzięki technologii JPG2000 filmy dostarczone w systemie 4K mogą być rozpakowywane
do formatu 2K i wyświetlone na projektorze o standardzie 2K bez straty jakości. Podobnie system umożliwia zwiększenie rozdzielczości i wyświetlenie filmu zapisanego w standardzie 2K na projektorze 4K.
Obowiązujący dla DCI format kodowania dźwięku to DCI  BWF- Broadcast Wave (24 bity, próbkowanie 48 kHz lub 96 kHz). Dla przykładu przy próbkowaniu 96 kHz i prędkości projekcji 24FPS na jedną klatkę przypada aż 4000 sampli!

Domyślnym zestawem znaków służącym do wyświetlania napisów jest ISO Latin-1, ale możliwe jest również użycie różnych czcionek oraz pełnego zestawu znaków Unicode.

Po zrealizowaniu zawartości cyfrowej wszystkich elementów składowych produkcji filmowej (dźwięku, obrazu, danych graficznych, tekstowych, itd.) dane te są kompresowane, szyfrowane i pakowane do postaci finalnego pakietu DCP – Digital Cinema Package.

Zgodnie ze standardem SMPTE zakodowany „film cyfrowy” umieszczany jest w kontenerze multimedialnym MXF ( Material eXchange Format), oddzielnie do przechowywania strumieni MXF audio i MXF wideo oraz plików pomocniczych w formacie XML .

Kopie przed skierowaniem do rozpowszechniania są zabezpieczone kryptologicznie szyfrem blokowym AES  (Advanced Encryption Standard) z kluczem 128 bitowym (10 rund szyfrujących).

 


Trzygodzinny film z maksymalnym strumieniem danych (250Mbit/s) wraz z dźwiękiem, dodatkowymi reklamami o długości dwudziestu minut w tej samej rozdzielczości, napisami i trzema tysiącami plików dodatkowych plików graficznych PNG zajmuje 377,3GB.

Pełny zakres specyfikacji DCI/DCS.Spec.v1.2. do pobrania:      PDF: 1,3MB

STANDARDY PROJEKCJI

Specyfikacja DCI dotycząca cyfrowych projektorów wspiera i dopuszcza trzy standardy wyświetlania: 2K (rozmiar obrazu 2048×1080 pikseli) lub 2.2 MPz prędkością 24 klatek na sekundę, 4K (4096×2160)lub 8,85 MP z prędkością 24 klatek na sekundę oraz 2K z prędkością 48 klatek na sekundę.|

Starsze projektory o ograniczonej rozdzielczości 1280 × 1024 (SXGA), 1.3 MP rozpowszech-nione nadal w kinach cyfrowych,  nie spełniają założeń specyfikacji DCI i mogą mieć obecnie zastosowanie jedynie do celów reklamodawczych (pre-show).

BEZPIECZEŃSTWO KOPII FILMOWEJ

W celu zabezpieczenia przed nielegalnym kopiowaniem do materiału filmowego, zarówno do plików obrazu jak i dźwięku,  dodawane są specjalne 35 bitowe znaczniki.  Każdy znacznik  zawiera 16-bitowy sygnał czasu odświeżany co piętnaście minut (zerowany co roku) i 19-bitową informację o lokalizacji. Znak  musi znajdować w każdym pięciominutowym segmencie filmu oraz musi być niewidoczny Iniesłyszalny dla widza, zdolny do „przetrwania” po nagraniu kamerą niskiej jakości, konwersji cyfrowo-analogowej, zmniejszeniu rozmiaru, przycinaniu, konwersji formatu, itp.

KDM - KLUCZ DO KOPII FILMOWEJ

Do odtworzenia kopii filmowej w danym zestawie aparatury kinowej wymagane jest posiadane dedykowanego klucza KDM (Key Delivery Message). Klucz mogą otrzymać jedynie certyfikowane kina spełniające standardy projekcji cyfrowej DCI. KDM to mały szyfrowany plik wysyłany przez operatora kina do obiektu kinowego. Rozwiązanie to zapobiega możliwości przedostania się filmu do nieautoryzowanego obiegu oraz określa warunki eksploatacji kopii przez operatorów kin.

TECHNIKI PROJEKCJI

Chociaż istnieje wiele technik tworzenia obrazu 3D profesjonalne kino cyfrowe bazuje na jednej z trzech dostępnych w chwili obecnej technikach jednoobiektywowej projekcji:

A/  technologia polaryzacyjna (RealD, MasterImage)
B/  technologia spektralna 3D Dolby, 3D Panavision)
C / technologia aktywna (XpanD 3D, dawniej NuVision)

Wszystkie te techniki wykorzystują naprzemienną „aktywną” projekcję obrazu na ekran w standardzie sequential frame, oraz jego równoczesną separację dla prawego i lewego oka za pośrednictwem specjalistycznych okularów stereoskopowych.

Pomijając technologiczne i ekonomiczne aspekty różnic powyższych technologii należy podkreślić, że najwyższą  jakość obrazu uzyskujemy przy zastosowaniu technologii aktywnej XpanD, w której oryginalne stereopary obrazów transmitowane są na ekran bez żadnych dodatkowy zabiegów „optycznych”.

Technologia ta została doceniona przez organizatorów festiwalu Cannes, gdzie to właśnie firma Xpand została wybrana na technicznego partnera technologii 3D i podpisała umowę wyłączności na wszystkie projekcje filmów zrealizowanych w 3D do końca 2012 roku !

 
Realizacja: