Strona główna 3D TECHNOLOGIE 3D TECHNOLOGIE Obserwacja rozdzielna 3D Obserwacja rozdzielna 3D

 

OBSERWACJA ROZDZIELNA
-PRZEGLĄDARKI 3D

Urządzenia do obserwacji bezpośredniej 3D to urządzenia pozwalajace na oglądanie obrazów stereoskopowych stereopary rozdzielnie prawym i lewym okiem przez bezpośrednie zetknięcie oczu z wbudowanymi w przeglądarki wizjerami stereo.

Prosimy nie mylić z lornetką czy mikroskopem 3D ... i obserwacją obrazu "on live" !

Mówimy tu obserwacji obrazów stereo wcześniej przygotowanych, drukowanych bądź zarejestrowanych na nośnikach optycznych lub cyfrowych (klatka filmowa, grafika, zdjęcia, filmy, gry video).

Urządzenia do obserwacji bezpośredniej 3D:

Foto1

kiosk stereoskopowy fotoplastikon

monitor
nagłowny HMD

stereoskop

 
Realizacja: