Strona główna 3D DELTA 3D DELTA O FIRMIE O FIRMIE


O FIRMIE

Delta sp.j. rozpoczęła działalność w 1991 roku.

Jest firmą wielobranżową teletechniczną, integratorem technologii multimedialnych.

Jako jedna z nielicznych w Polsce Delta specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu i wykonawstwie obiektów konferencyjnych, scenicznych, wystawien-niczych, muzealnych, użyteczności publicznej – od etapu stanu „surowego” - pod klucz. Od początku swojego istnienia Delta pracuje również nad rozwojem i wdrażaniem technologii 3D w Polsce.

Delta skupia najwyższej klasy specjalistów z różnych dziedzin elektroniki stosowanej, optoelektroniki, elektroakustyki, automatyki przemysłowej, techniki komputerowej. Obszar naszych działań jest stąd bardzo szeroki – począwszy od wielkoformatowych instalacji scenicznych dla teatrów, filharmonii, domów kultury (światło, dźwięk, mechanika sceny, automatyka,) poprzez realizacje multimedialne systemów konferencyjnych, kongresowych, muzealno-wystawienniczych, do specjalistycznych aplikacji dla edukacji, przemysłu, służb mundurowych czy medycyny.

Delta jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Stereoskopowego ISU (International Stereoscopic Union) a także Polskiego Klubu Stereoskopowego.

Kilka słów o wybranych realizacjach 3D

Delta była projektantem i wykonawcą pierwszej stacjonarnej wielkoformatowej instalacji 3D w Polsce, w Międzynarodowym Centrum Leczenia Niedosłuchu w Kajetanach pod Warszawą. Stereoskopowa kamera zainstalowana na bloku operacyjnym do chwili obecnej transmituje w czasie rzeczywistym obrazy 3D skomplikowanych zabiegów laryngologicznych do audytorium dla 150 lekarzy. Obraz 3D realizowany jest w transmisji pasywnej 3D, w oparciu o specjalizowany system Barco Gemini. Patrz dalej ..

· Delta oddała do użytku publicznego największą w chwili obecnej w Polsce muzealną ekspozycję 3D wykonaną w „Muzeum pod Łokietkiem” w Ojcowskim Parku Narodowym. Obiekt oferuje 22 kioski stereoskopowe), salę projekcji wielkoformatowych 3D oraz przenośne kino 3D przeznaczone dla celów edukacyjnych. Patrz dalej ...

· Delta wykonała eksperymentalną instalację wielkoformatowych projekcji 3D dla Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Laboratorium bada wpływ imersji na psychikę i zdolności adaptacyjne człowieka w środowisku 3D reality.

·  Delta wykonała pierwszą w Polsce zintegrowaną instalację systemów 3D E-cinema + 3D D-cinema dla kina profesjonalnego wykorzystującą jeden wspólny system okularów i synchronizacji 3D renomowanej firmy XPAND dla realizacji projekcji stereoskopowych. Instalację wykonano przy współpracy AWACO w kinie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie. Patrz dalej...

·  W ramach programu Wschodzący Białystok Delta wykonała instalację stereo-kiosków oraz projekcji wielkoformatowej dla prezentacji 1200 stereoskopowych foto-konwersji. Urządzenia zostały  zainstalowane w Pałacu Branickich w Białymstoku i pracują w trybie pracy ciągłej.

·  Delta zaprojektowała i dostarczyła instalację systemu  3D w  eksperymentalnym centrum szkoleniowym Instytutu Mechatroniki i  Budowy  Maszyn w  Katedrze Technologii Mechanicznej i Metrologii Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach.

· Delta dostarczyła aparaturę i zmodernizowała system okularowy dla projekcji stereoskopowych  3D Xpand kina profesjonalnego we wszystkich kinach w całej Polsce korzystających z technologii aktywnej projekcji. 
Realizacja: