Strona główna 3D KINO PRO 3D KINO PRO INICJATYWA DCI INICJATYWA DCI

DCI - Digital Cinema Initiatives


INICJATYWA DCI
Aby spełnić wysokie oczekiwania publiczności i wiernie odtworzyć wysoką jakość obrazu i dźwięku realizacji filmowych, cyfrowe kina powinny obowiazywać jakieś ustalone i zunifikowane standardy techniczne. Jednocześnie dystrybutorzy kopii filmowych powinni mieć kontrolę nad urządzeniami do wyświetlania treści oraz nad „losami” samego filmu, w szczególności miejsca projekcji, ilość emisji, czasu emisji, itd.
 
W marcu 2002 r. z inicjatywy siedmiu głównych studiów filmowych działających na profesjonalnym rynku branży kinowej tj.: Paramount Pictures, The Walt Disney Company, 20th Century Fox Film Corporation, Sony Pictures Entertainment, Metro-Goldwyn-Mayer, Universal Studios, Warner Bros. Entertainment, oraz stowarzyszenia MPPA (Motion Picture Association of America)powstała spółka DCI - Digital Cinema Initiatives, LLC.
 
Głównym zadaniem DCI było ustanowienie specyfikacji otwartej architektury dla kina cyfrowego, która zagwarantowałaby jednolity wysoki poziom parametrów technicznych aparatury kinowej, jej niezawodność oraz co istotne – zunifikowaną kontrolę jakości sprzętu. W chwili obecnej obowiązuje nowa kolejna już wersja specyfikacji DCI – 1.2 DCS Specification -  Digital Cinema System Specificationz07 marca 2008r., DCS1.2.

W uzupełnieniu do specyfikacji DCI organizacja National Association of Theatre Owners (NATO) przygotowała dokument uzupełniający wymagania systemowe dla kina cyfrowego -Digital Cinema System Requirements, (NSR), np. dostepu do projekcji
dla osób niewidomych i niesłyszących. W połączeniu ze specyfikacją DCI, NSR zapewnia kompletny zestaw norm kina cyfrowego dla komisji, usługodawców, dostawców systemów i producentów. Dokument ten reguluje np. użycie sieci czy automatyczne dostarczanie klucza dla kopii filmowej.

Compliance Test Plan

Aby producenci aparatury kinowej mogli zbadać i wykazać zgodność swojego sprzętu z DCS, DCI wypracowała zunifikowaną procedurę badawczą CTP (Compliance Test Plan).
Test CTP obok sprawdzenia zgodności sprzętu z DCS obejmuje również szerokie spektrum badań w powiązaniu ze standardami SMPTE oraz normami ISO i FIPS.Specyfikację DCI można traktować jako ekwiwalent specyfikacji BluRay czy BluRay3D w sektorze kina konsumenckiego. Normy dla kina cyfrowego są domeną SMPTE (Society of Motion Picture and Television Engineers). Jednakże DCI został ogólnie przyjęty w kinie profesjonalnym jako standard „niepisany” i ogrywa w chwili obecnej kluczową rolę w utrzymaniu wysokich parametrów sprzętowych instalowanych urządzeń i bezpieczeństwa instalacji.

 
Realizacja: