Strona główna 3D TECHNOLOGIE 3D TECHNOLOGIE Obserwacja rozdzielna 3D Obserwacja rozdzielna 3D Fotoplastikon Fotoplastikon

Fotoplastikon
Fotoplastikony to sentymentalne, zabytkowe urządzenia w kształcie obracającej się "beczki"  z umieszczonymi wokół wizjerami stereo. Stanowiska "widowni" rozmieszczone są wokół obwodu beczki i pozwalają na obsewację zmieniających się (przesuwajacych) w wizjerze obrazów stereoskopowych.

 

Foto1
Fot. Piotr Ligier

Urządzenia te powstały pod koniec XIX w Niemczech i rozpowszechniły się szybko w całej Europie dając możliwość przeciętnemu widzowi odwiedzenia najdalszych zakątków świata i to w iluzji przestrzeni za cenę niedrogiego biletu wstępu. Jednakże w czasach dynamicznego rozwoju kinematografii fotoplastikon odszedł nieco w zapomnienie.

Nierzemijajacy czar i urok fotoplastikonu pozwala po dziś dzień zajrzć i cieszyć się magią tego miejsca w działająym fotoplastikonie - muzeum w Warszawie.

Fotoplasti­kon w Alejach Jerozo­limskich został założony ok. roku 1905 i jest obecnie jedynym takim obiektem na świecie zacho­wanym in situ, czyli w miejscu oryginalnej eksploa­tacji. Ocalał, ponieważ pomagał ludziom, miesz­kańcom Warszawy przetrwać trudne czasy, w jakich przyszło im żyć ...

czytaj więcej ...

 
Realizacja: