Strona główna 3D TECHNOLOGIE 3D TECHNOLOGIE Autostereoskopia Autostereoskopia
Autostereoskopia
Autostereoskopia to technologia umożliwiająca oglądanie na ekranie monitora obrazu generującego iluzję głębi bez konieczności używania okularów. Technologia wykorzystywana jest dla monitorów LCD, posiadających stosunkowo cienką warstwę zewnętrzną ekranu.
Technologia soczewkowa
Efekt przestrzenny uzyskuje się tutaj poprzez pokrycie frontowej szklanej płyty ekranu siatką walcowatych soczewek, wykorzystując  „podobnie” jak w technice lentikularnej, zasadę fokusowania fragmentów obrazów. Jednak w tym wypadku za fragmenty obrazu odpowiadające za efekt iluzji głębię odpowiadają poszczególne subpiksele, odpowiednio załamywane na powierzchni soczewek. Soczewki umieszczone są na zewnętrznej warstwie ekranu tak, aby ogniskowały poszczególne piksele. Soczewki są na tyle małe, że praktycznie niezauważalne.
Technika soczewkowa wykorzuystywana  jest w produktach  iPhon i iPod w  formie "nakładki" sprzetowej 3DeeSlide.
ssssss
Dla dodatkowego zwiększenie efektu głębi w danym fragmencie obserwowanego obrazu soczewki nanoszone są pod lekkim kątem w stosunku do pionowej osi optycznej ekranu.
Bariera paralaksy
Technika bariery  paralaksy  wykorzystuje precyzyjną przesłonę mechaniczną w  postaci szczelin  umieszczonych przed właściwym ekranem i ukazujących jedynie fragmenty powierzchni wyświetlanego  na ekranie obrazu. Obraz jest odpowiednio  "pocięty"  w pionowe paski  tak, aby oko prawe i lewe widziało jedynie właściwe sobie elementy w sąsiednich szczelinach. Ponieważ szczeliny  zabierają nieco światła obrazu, w technice tej otrzymujemy nieco ciemniejszy obraz w stosunku do technologii soczewkowej.
Kolejny problem to ograniczenie rozdzieczości poziomej do płowy rozdzielczości  natywnej takiego wyświetlacza.
Technika volumetryczna
Technika volumetryczna, inaczej "objętościowa" podobnie jak holografia oparta jest na reprodukcji obrazu 3D w przestrzeni. W przeciwieństwie do technik symulacji  głębi  na płaskim ekrane, technika objętościowa pozwala na uzyskanuie obrazu bezpośrednio w przetrzeni w trzech wymiarach (X,Y,Z). Projekcja objętościowa wykorzystuje jednocześnie emisję i  rozpraszanie światła w przestrzeni. Wyświetlacze objętościowe są na chwilę obecną wciąz w fazie rozwoju i jak dotąd  wykorzystywane są  jedynie w laboratoriach badawczych, instytutach  naukowych i  wojskowych. Na chwię obecną nie nie przewiduje się praktycznego zastosowania techniki  wolumetrycznej ze zwględu na bardzo  wysokie koszty tej technologii.
Patrz więcej : wyświetlacze autostereoskopowe xyZ
 

 
Realizacja: