Strona główna 3D DELTA 3D DELTA  Wyróżnienia , certyfikaty Wyróżnienia , certyfikaty

Diamenty Forbes’a

źródło: http://www.diamentyforbesa.pl/index.php?
Zestawienie „Diamenty Forbes’a” powstaje we współpracy z firmą Dun & Bradstreet. W aktualnym, czwartym już rankingu,  znalazły się firmy, które w latach 2006-2008 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość.
Firma Delta Krentowski, Hus znalazła się na bardzo wysokiej IV pozycji na liście rankingowej Diamenty Forbesa 2010, w kategorii małych firm (o obrocie pomiędzy 5-50mln zł), wytypowanych spośród 65 laureatów wyłonionych w województwie podlaskim.
Lista Diamentów Forbesa została opracowana na podstawie wyceny wartości firm. Uwzględniono zarówno wyniki finansowe, jak i wartość majątku poszczególnych firm. Przyjęto metodę umożliwiającą także zmierzenie potencjału przedsiębiorstwa, przy uwzględnieniu wielkości realizowanych inwestycji oraz zdolności do powiększania sprzedaży i zysków.
Na listę Diamentów trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość. Wartość firmy została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia np. wrażliwości na zmiany sezonowe. Firmy rozwijające się, inwestujące mogą mieć niskie zyski. Połączenie metod usuwa te ułomności.
czytaj więcej ...
patrz cała lista ... 

xxxxx
Certyfikat ”Przejrzysta Fima”
xxxxx
W czerwcu 2009 roku wywiadownia gospodarcza "Dun and Bradstreet Poland" przy współpracy z partnerami, po raz kolejny nagrodziła naszą firmę Delta sp.j. certyfikatem "Przejrzysta Firma".
xxxxxxxx
xxxxxxxxx
xxxxx
Wyróżnienie jest przyznawane organizacjom, które rzetelnie wywiązują się z obowiązku publikacji sprawozdań finansowych, a certyfikat jest wyrazem ich wiarygodności i uczciwości. Ponadto firmy należące do grona laureatów działają zgodnie z najnowszymi standardami współpracy biznesowej oraz deklarują chęć ujawnienia pełnej i wiarygodnej informacji o kondycji finansowej, powiązaniach kapitałowych, zwyczajach płatniczych stosowanych we współpracy z partnerami.
aa

aa
DELTA laureatem ratingu Gazety  Bankowej
 ”NAJEPSZE FIRMY"
qqq
Z satysfakcją informujemy, że firma Delta Sp.J. Krentowski, Hus zajęła wysokie V miejsce wśród 25 firm z województwa podlaskiego w RATINGU  Gazety Bankowej,  jako jedna z najbardziej wiarygodnych, rentownych i wykazujących dużą dynamikę rozwoju.
 
Podstawą oceny był nadany przez  Międzynarodową  Wywiadownię Gospodarczą Dun& Bradstreed Poland rating badanemu podmiotowi. Ocena opierała się na analizie wskaźnikowej rentowności, płynności i zadłużenia firmy. Pod uwagę brano również wskaźnik Failure Score zawarty w raportach handlowych, pokazujący ryzyko upadłości badanego
podmiotu w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W ocenie przedsiębiorstwa uwzględniono wartość sprzedaży w przedziale 1mln-100 mln Euro oraz dodatni wynik finansowy za lata 2006-2008. Weryfikacji poddano również zwyczaje płatnicze na podstawie branżowego programu kontroli należności DunTrade®.
Rating Gazety Bankowej plasuje firmę Delta sp.j. na bardzo wysokiej piątej pozycji,  jako przedsiębiorstwo o najmniejszym współczynniku ryzyka w transakcjach, wysokim wskaźniku płynności finansowej  i silnej kondycji finansowej.
aa

Certyfikat Rzetelności
Program Rzetelna Firma pozwala każdej firmie 24 godzin na dobę, 7 dni w tygodniu, udowodnić funkcjonowanie wg etycznych zasad prowadzenia biznesu. Program Rzetelna Firma buduje pozytywny wizerunek ponad 24 000 członków, mogących posługiwać się Certyfikatem Rzetelności
Certyfikat Rzetelności przyznany dla firmy Delta jest świadectwem jej wiarygodności w biznesie i przejrzystości.

Czytaj więcej na:   http://rzetelnafirma.pl/

 

 
Realizacja: