Strona główna 3D TECHNOLOGIE 3D TECHNOLOGIE 3D Lenticular 3D Lenticular

Obrazy soczewkowe
Lenticular view – czyli  „obraz soczewkowy”  to dobrze znany efekt z „trójwymiarowych” pocztówek, niezwykle popularnych w latach 70-tych ubiegłego stulecia. Technologia ta oparta jest na obserwacji pod różnymi kątami kilku (co najmniej dwóch) odpowiednio spreparowanych ( pociętych w drobne paski ) obrazów.  Poszczególne fragmenty obrazów łączone są następnie w jeden wydruk zwany przeplotem i  „laminowane” specjalną folią soczewkową (lenticularną). Folia umożliwia obserwację każdego z fragmentów obrazów pod innym, właściwym sobie kątem. W zależności od ilości przygotowanych obrazów możemy uzyskać efekt 3D iluzji głębi, animację lub nawet krótki film (do ok.1 sek.).

W chwili obecnej obserwujemy wyraźne ożywienie i zainteresowania technologią 3D stąd druk soczewkowy ponownie cieszy się dużą popularnością i przeżywa renesans. Obrazy soczewkowe wykorzystywane są coraz częściej do celów marketingowych dla ukazania głębi reklamowanych produktów oraz symulacji ruchu.
zz

o
o

 
Realizacja: